Op 23 oktober jl. is Chimwemwe de Gaay Fortman aangetreden als nieuw extern lid van de Raad van Commissarissen van Horticoop. Chimwemwe is van huis uit bedrijfseconoom en is goed thuis in de Agrifoodsector. Van 2008 tot 2017 werkte ze voor de RABO bank.

De Gaay Fortman treedt aan in een periode waarin Horticoop de focus verlegt van groothandelsactiviteiten naar productie en ontwikkeling. Een logische en noodzakelijke stap, volgens haar. “Hiermee legt het bedrijf een goede basis om ook de komende decennia van waarde te blijven voor de glastuinbouw.”

De Gaay Fortman heeft een financiële achtergrond. Maar ze heeft ook grote interesse voor de soft skills van het zaken doen: strategie, organisatie, bedrijfscultuur, interne en externe communicatie: “Deze aspecten blijven in een onderneming soms onderbelicht, terwijl dat vaak het verschil maakt tussen succesvolle en minder succesvolle bedrijven. Ik probeer als commissaris hier nadrukkelijk aandacht voor te vragen en verbanden te leggen tussen de harde en zachte aspecten van het ondernemen.”

De grote kracht van een coöperatie is dat je als bedrijf direct gevoed wordt door de leden, die veelal ook je klanten zijn, aldus de Gaay Fortman. “Daarbij zijn duurzaamheid en innovatie belangrijke thema’s. Ook voor mij als commissaris is dit een belangrijk aandachtsgebied.”
Chimwemwe de Gaay Fortman is de opvolger van extern commissaris Jaap de Mol.