+31 10 5241600

Informatie over onze producten en diensten

+31 10 5241600

Informatie over onze producten en diensten

Door intensief gebruik was de bestaande hogedruk vernevelinginstallatie op 2,3ha aan vervanging toe. In het bedrijf zijn de betreffende afdelingen voorzien van een nieuwe hogedruk nevelinstallatie inclusief pompsets. De vorige installatie maakte naast het kantoor nogal wat lawaai. Dankzij het gebruik van laagtoerige pompen (+/- 1000rpm) en een juiste afstelling d.m.v. frequentieregelaars is dat probleem ook verholpen. Voor de wateraanvoer is gekozen om een doekfilter te gebruiken om het regenwater voor gefilterd aan te bieden aan de nevelunit. De vochtinbreng voor deze afdelingen bedraagt 421cc/h/m2 bij 100 bar.

De nieuwste afdelingen elders op het bedrijf maken gebruik van een separate nevelunit, de wens hier was om de capaciteit op te voeren. Een gedeelte van deze afdelingen loopt nu via de nieuwste nevelunit naast de bestaande unit. Alle afdelingen kunnen onafhankelijk van elkaar nevelen dankzij het gebruik van aparte pompen en frequentieregelaars.

Daarnaast kwam nog de vraag om het retourwater vanuit het bedrijf op een veilige en gecontroleerde manier te kunnen hergebruiken. Om aan deze wens te voldoen is gekozen voor een ozon ontsmetter met een doekfilter welke samen het retourwater 100% desinfecteren. Het retourwater blijft nu op het bedrijf en wordt hergebruikt. Voor de drainopslag zijn twee watersilo’s geplaatst. De monsternames tijdens bedrijf tonen de effectiviteit van ozon aan, het water bevat meer zuurstof en het systeem blijft schoner.

Voor de bovenstaande installaties dienden de elektrische installaties aangepast te worden, nieuwe verdelers zijn hiervoor door ons gemaakt en geplaatst.

 

Wilt u meer informatie over de unit? Neem contact op met de productspecialist of bel naar 010-5241600.