Onze technische diensten

Bij Horticoop Technical Services willen we onze klanten voorzien van de laatste technische ontwikkelingen. Dit realiseren wij door samen te werken met een krachtig team en sterke partners. Door jarenlange ervaring in de glastuinbouw kunnen wij onze klanten voorzien van producten, controles en keuringen. 

Wij geloven in de kracht van technische vooruitgang en innovaties om onze sector nog slimmer, efficiënter en duurzamer te maken.

Controledagen

Laat maskers controleren en meters ijken door onze uitvoerders tijdens de controledagen in september 2020.

Silokeuring

Door constante druk in de silo kan de silo klappen. Door een keuring en verzekering voorkom je schade of onnodige kosten.

SKL-keuring

Een ISO-gecertificeerde stichting organiseert regelmatig keuringen voor spuitapparatuur in de land- en tuinbouw.

Watermetercontrole

Door een verandering in de wet moet de watermeter sinds 2018 minstens drie keer per jaar gecontroleerd worden.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

We voeren verschillende controles en keuringen uit om de kwaliteit van de geleverde producten te waarborgen. Lees verder om hier meer over te weten te komen.

Controledagen

Laat uw meters ijken en uw maskers keuren. Elk jaar organiseert Technical Services de controledagen waarin het mogelijk is uw maskers te laten controleren en de meters te laten ijken. Voor 2019 zijn de controledagen al achter de rug. September 2020 zullen de volgende controledagen plaatsvinden.

Keuringen

Het is van belang om machines en apparatuur regelmatig te keuren. Zo voorkom je ernstige schade en ben je, afhankelijk van jouw verzekering, gedekt voor onverwachte kosten. Welke keuringen voeren wij uit?

  • Silokeuringen
  • SKL-keuringen

Silokeuring

Het is niet verplicht je nieuwe watersilo periodiek te laten keuren, maar het is wel aan te raden. Watersilo’s van zeven jaar of ouder moeten wel verplicht jaarlijks of tweejaarlijks worden gekeurd. In samenwerking met Interpolis heeft Horticoop Technical Services een programma ontwikkeld om je watersilo regelmatig aan een erkende keuring te onderwerpen.

Zorg dat je verzekerd bent!

Na jaren gebruik gaan veel watersilo’s zwakke plekken vertonen. Door de constante druk van het water is het niet ondenkbaar dat een silo ‘klapt’ waarna het water uit de silo grote schade kan aanrichten. Uiteraard kun je jezelf tegen deze schade verzekeren. Als de keuring tijdig wordt uitgevoerd en de aanbevelingen worden opgevolgd, heb je een document voor de schadeverzekeraar in geval van een calamiteit.

Keuring van jouw silo

Jouw watersilo wordt door onze specialisten op belangrijke criteria gecontroleerd. Ze meten onder andere ultrasoon de kwaliteit (lees: dikte) van de stalen platen. Uiteraard wordt er van het onderzoek een keuringsrapport en een adviesverslag gemaakt en verstrekt aan de opdrachtgever. Omdat de keuring een steekproef is, kunnen er aan de keuring geen rechten worden ontleend. Maar zoals eerder vermeld ben je wel verzekerd in het geval van schade. Een hele geruststelling!

SKL-keuring

Bedrijfszekere toedieningsapparatuur

Door de middelen op een veilige manier te verdelen kan over- en onder dosering, alsmede ongewenste emissie, worden tegen gegaan. Bedrijfszekere, goed onderhouden en afgestelde toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen kunnen hieraan een grote bijdrage leveren.

Wat gebeurt er tijdens deze keuringen?

SKL keuring van deze machines draagt hieraan bij en is wettelijk voorgeschreven. Tijdens deze keuring worden alle relevante onderdelen van de machine gecontroleerd en nagemeten volgens een vastgesteld keuringsprotocol naar Europese wetgeving en gebaseerd op de geharmoniseerde NEN-EN-ISO16122 norm. Zo is er aandacht voor de afgiftemeting van de spuitdoppen, controle van tank, slangen en filters op lekkages; controle van de werking van drukregelaars en manometers etc.

Wat is SKL?

SKL is de onafhankelijke, ISO gecertificeerde stichting die periodieke keuringen organiseert voor spuitapparatuur in de land- en tuinbouw. Horticoop is sinds 2013 erkend SKL-keuringsstation met 4 gecertificeerde monteurs in dienst om keuringen te verrichten met mobiele apparatuur. De keuring kan dus bij jou op de kwekerij of bij Horticoop in de werkplaats plaatsvinden.

Het resultaat wordt vastgelegd in een keuringsrapport, bij goedkeuring krijgt jouw machine een sticker met een uniek nummer.

Watermetercontrole

Voor het meten, registreren en rapporteren van waterlozing. De Nederlandse glastuinbouwsector moet voldoen aan de nieuwe richtlijnen voor waterzuivering voor nagenoeg nul-emissie vanaf 2027. Vanaf januari 2018 geldt er al een verplichte zuivering voor reststromen om de emissie naar sloten en het riool te verminderen. Horticoop Technical Services biedt een oplossing om te zuiveren middels de HortiZone.

Elk glastuinbouwbedrijf moet voldoen aan de voorschriften voor het meten, registreren en rapporteren van waterlozing. Daarom zijn watermeters verplicht om de hoeveelheid drainwater wat wordt geloosd en de hoeveelheid voedingswater dat wordt toegediend te meten of berekenen en registreren.

Volgens de wet is het vanaf 1 januari 2018 verplicht om ten minste eens in de 3 jaar uw watermeter(s) door een deskundige te laten controleren op de goede werking. Na controle ben je in het bezit van een bewijs van controle waarnaar kan worden gevraagd bij de handhaving van de overheid.

Horticoop Technical Services heeft een deskundige in dienst die jouw watermeters kan controleren en je kan voorzien van een bewijs van controle waarmee je de handhaving kan laten zien dat je hebt gehandeld volgens de wet en dus vrij blijft van boetes.

Wij kunnen uiteraard ook de meters verkopen. Ga hiervoor naar de pagina van de Watermeters.