+31 10 5241600

Informatie over onze producten en diensten

Nederlands
+31 10 5241600

Informatie over onze producten en diensten

Nederlands

Wateremissie

Sinds 2018 is de Zuiveringswet van kracht. Dit betekent dat tuinbouwbedrijven moeten voorkomen dat er te veel gewasbeschermingsmiddelen worden geloosd. Onze zuiveringsinstallaties zuiveren en ontsmetten het water. Geen zorgen meer dus over vervuild afvalwater.