Er is er een nieuwe software versie (2.5.0) voor Octalarm  alarmmelders. Naast de gangbare fixes komen er ook weer nieuwe opties beschikbaar. Alle aan internet verbonden melders hebben de update ontvangen.Om de werking van melders te garanderen adviseren we te allen tijde een software update te (laten) installeren. Hierdoor beschikken gebruikers automatisch over de nieuwe functies.Nieuwe melders worden automatisch met de nieuwe software uitgeleverd.

Overzicht beschikbare functies per softwareversie

De wijzigingen voor u op een rij

Levensduur batterij nu 3 jaar

Het afgelopen jaar hebben we een grote bulk aan batterijen, die op ons verzoek na 2 jaar dienst in Octalarm alarmmelders aan ons retour waren gestuurd, grondig getest. De resultaten hiervan zijn met de Nederlandse verzekeraars in de agrarische sector besproken en zij gaan akkoord met het verlengen van de levensduur van de batterij naar 3 jaar. Met de nieuwe software update alarmeert de melder pas na 3 jaar dat de maximale batterij leeftijd is bereikt.

Systeemstoringen aangepast en uitgebreid

  • ‘Meerdere alarmen’ alarmeert nu per oproeplijst/servicegroep (Touch | Pro | ARA)·
  • Nieuwe systeemstoring ‘Niemand ingeroosterd’ (ARA en melders met module dienstrooster)

Instellen Uitspraak (Touch | Pro | ARA)

Het is mogelijk om de uitspraak van bepaalde woorden te definiëren. Hiermee kunt u de melder afkortingen goed laten uitspreken.

Koppelen Dupline modules (ARA)

Met softwareversie 2.5.0 is het binnen ARA-Pro Next mogelijk om tot maximaal 25 Dupline I/O modules te koppelen.

Module dienstrooster uitgebreid (ARA en melders met module dienstrooster)

  • Start dag van de dienst aan te passen
  • Contacten gemakkelijk instellen als afwezig (en weer aanwezig)

Octalarm Link als aanvullende licentie

De Octalarm-Touch Pro is speciaal ontwikkeld voor netwerk gestuurd alarmeren (Octalarm Link) via gescheiden netwerkinterfaces (2e ethernetpoort). In de praktijk blijkt dat de Touch Pro zeer geregeld contact gestuurd aangesloten wordt. Door het netwerk gestuurd alarmeren als aanvullende licentie aan te bieden, hebben we de prijs van de Touch Pro alarmmelder per juli 2023 naar beneden bij kunnen stellen. Het netwerk gestuurd alarmeren wordt nu met deze nieuwe softwareversie als aanvullende licentie aangeboden bij de Touch Pro.Octalarm Link is standaard opgenomen in ARA-Pro Next.

Connect in verschillende abonnements-vormen

Met het op de markt komen van de Octalarm-Touch Pro en ARA-Pro Next zien we dat ook de vraag voor het gebruik van Octalarm Connect zich ontwikkelt in verschillende richtingen. Enerzijds vraagt netwerk gestuurd alarmeren juist een om een grotere bundel. Anderzijds ontvangen we steeds meer het verzoek om alleen gebruik te kunnen maken van onze VoIP telefonie. Dit heeft ons er toe doen besluiten verschillende abonnementsvormen van Octalarm Connect te introduceren:

  • een basis variant Connect – het huidige Octalarm Connect
  • een VoIP only variant – maakt alleen gebruik van onze VoIP servers en niet van GSM
  • een XL variant – voor melders die netwerk gestuurd werken

Lees het nieuwsitem