+31 10 5241600

Informatie over onze producten en diensten

+31 10 5241600

Informatie over onze producten en diensten

Waterzijdige installatie Marjoland

Update 1 juni 2021

Na de verbouwing van kas 1 zijn we nu aan kas 2 begonnen.

Het geautomatiseerde teeltsysteem op één van de tuinen van Marjoland was aan vervanging toe. Horticoop Technical Services en Marjoland hebben samen gekeken naar de meest praktische oplossing voor het vervangen van het bestaande waterzijdige systeem.

Het bestaande mobiele teeltsysteem is verwijderd waarna een vast teeltgotensysteem is geïnstalleerd. Daarnaast is gekeken om de bestaande infrastructuur met betrekking tot de leidingen zoveel mogelijk te behouden. De reden hiervoor is de zeer strakke planning waarin het project gerealiseerd moest worden. Het gietwater komt van voren zodat de druppelslangen van achter gespuid kunnen worden. Dit spuiwater wordt afgevoerd naar een apart opvangpunt, waarna het water naar de vuildrain of naar de dagvoorraad kan worden gestuurd.

Ook heeft Marjoland de mogelijkheid om de buitenbedden afzonderlijk water te kunnen geven ten opzichte van de binnenbedden. Hierbij wordt het drainwater ook gescheiden afgevoerd en gemeten. De druppelslangen die per rij worden gebruikt, zijn in verschillende kleuren gekenmerkt zodat deze gemakkelijk uit elkaar te houden zijn. Zo is de binnenrij wit en de buitenrij is zwart.

Marjoland heeft vijf locaties. Op deze locaties zijn meerdere drainwegers onder de teeltgoten gemonteerd, zodat zij nauwkeurig retourwater kunnen meten en de kans op emissie en teveel watergift wordt beperkt. Ook sturen zij de plant op deze manier nauwkeurig op watergift. Daarbij zijn op alle dagvoorraad silo’s o2 doseringssystemen gemonteerd. Op deze manier kan Marjoland via het multisplit systeem van AgroZone Pure o2 in het water injecteren. Dit zorgt voor een verhoging van het zuurstof en vitaler gietwater.