Lentse & Slingerland Potgrond werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en productveiligheid van haar substraten. Een belangrijke stap hierin is de onlangs behaalde RHP-certificering voor de HC-mix, een speciaal voor Lentse & Slingerland Potgrond ontwikkelde orchideeënmeststof.

RHP-gecertificeerd

HC-mix is al vele jaren een stabiele factor in het substraat van veel orchideeënkwekers. Onlangs is het speciaal voor Lentse & Slingerland Potgrond ontwikkelde HC-mix RHP-gecertificeerd. Dit houdt in dat de onafhankelijke RHP-organisatie het product heeft getoetst op de aanwezigheid van onder andere residuen, onkruid, humaan pathogenen en aaltjes. De klant kan er dus vanuit gaan dat het product veilig kan worden toegepast zonder risico’s voor de teelt.

HC-mix

HC mix past niet alleen goed in de orchideeënteelt, het past ook prima in het streven om minder afhankelijk te zijn van minerale meststoffen.

De belangrijkste voordelen van het gebruik van HC-mix zijn:

  • HC-mix is een samengestelde NPK meststof die opgebouwd is uit organische en anorganische bestandsdelen.
  • De anorganisch voedingselementen zijn direct voor de plant beschikbare voor een snelle start van de groei.
  • De organische voedingselementen komen geleidelijk beschikbaar voor de plant door activiteit van het bodemleven. Hierdoor is er minder uitspoeling van voedingsstoffen.
  • Het fijne granulaat zorgt voor een homogene verdeling van de meststof door de pot.
  • Het gebruik van HC-mix zorgt voor een betere gewasontwikkeling, weerbare planten, betere wortels en een hoger droge stof gehalte.