De laatste tijd wordt veel aandacht besteedt aan het toevoegen van zuurstof in het water. Goede waterkwaliteit is een belangrijke basis voor de teelt en is van grote invloed op de gezondheid van planten. De hoeveelheid opgelost zuurstof in het water speelt daarom een grote rol in de waterkwaliteit. Cees de Haan van ECOfilter legt het hieronder uit hoe je de hoeveelheid zuurstof in het irrigatiewater kan verhogen.

Uitleg

Zuurstof in water is een essentieel element om de groei van planten te optimaliseren in elk type teeltsysteem. De waterkwaliteit in teeltsystemen is de laatste jaren steeds belangrijker geworden, verschillende onderzoeken en praktijkervaringen hebben aangetoond dat een betere waterkwaliteit bijdraagt aan de gezondheid van het gewas, betere teelt opbrengsten en minder uitval.

Diverse soorten schimmels en andere wortelziekten vormen een constante bedreiging binnen de glastuinbouw. Preventie door een betere waterkwaliteit en schoner irrigatiesysteem zijn van cruciaal belang om wortelziekten tegen te gaan, eenmaal aanwezig zijn ze moeilijk te bestrijden en is het gebruik van chemie vaak nodig.

 • Fusarium is een schimmels dat verschillende ziekten bij planten kan veroorzaken.
 • Pythium is een schimmel die in de glastuinbouw voor veel ziekte en uitval zorgt.
 • Phytophthora komt minder vaak voor, maar is over het algemeen meer pathogeen en veroorzaakt wortel- en bladziekten.

De meeste van deze ziekmakende schimmels zijn het actiefst aanwezig in een omgeving met lage zuurstofniveaus, dus een te laag zuurstofniveau in het irrigatiewater stimuleert de aanwezigheid van ziekmakend schimmels. Tegelijkertijd kan een te laag zuurstofniveau zorgen voor stress in de planten en in de wortelzone waardoor de vatbaarheid van ziekte toeneemt.

Werken met nanobubbels vanuit pure zuurstof geeft een licht oxiderend effect in het water wat bijdraagt aan schonere irrigatieleidingen en gezonder water. Hortispeed BV, het bedrijf achter ECOfilter bekent van de doekfilters heeft onder de naam O2Solutions een nieuwe gepatenteerde techniek ontwikkeld voor zuurstof verhoging met de nanobubbels techniek genaamd VPOD nano. Vacuum Pressure Oxygen Disolving Nano (VPOD), is een complete, nieuwe, vereenvoudigde en gepatenteerde manier om zuurstof op te lossen in water en nanobubbels te creëren. Door meer dan 25 jaar ervaring in zuurstoftechniek te combineren met 15 jaar ervaring in waterbehandeling voor de glastuinbouw is de nieuwe VPOD techniek tot stand gekomen. Gevacumeerde zuurstof moleculen worden met een uitgebalanceerde verhouding gemengd in een drukhoudende waterstroom, wat resulteert in een waterstroom met een zeer hoog en stabiel zuurstofgehalte in combinatie met een ontelbaar niveau van onzichtbare, zwevende nanobellen. Het unieke ontwerp van O2Solutions voorkomt dat nanobellen samenklonteren tot grotere bellen en uit het water verdwijnen, een veel voorkomend probleem. Het benodigde zuurstof wordt lokaal geproduceerd door een industriële zuurstofconcentrator.

Voordelen

 • Verhoogt opname van nutriënten.
 • Verbetert de wortelontwikkeling.
 • Verlaagt stress in de plant.
 • Beter bestand tegen omgevingsfactoren.
 • Verlaagt de ziektedruk in het teeltsysteem.
 • Verlaagt biofilm problemen in leidingen.
 • Stimuleert de positieve bacteriën en schimmels.
 • Een hoger zuurstofniveau in het water reduceert ziekmakende schimmels en bacteriën in het water.
 • Reduceert de aanwezigheid van wortelexudaten.
 • Verlaagt de organische vervuiling in het watersysteem.
 • Verlaagt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Ervaringen

Afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met de zuurstoftechniek, enkele voorbeelden zijn:

 • Een slateler met een DFT-systeem (deep flow technique) kampte met teruglopende productie in kropgewicht en een hogere uitval door wortelaantastingen te lage zuurstofniveaus in het water. Hoge organische vervuiling bleken de oorzaak te zijn. Kort na de installatie van een Artemis 35 werden de bassins voorzien van pure zuurstof en nanobubbels, het kropgewicht nam direct toe en kwam uiteindelijk hoger te liggen dan oorspronkelijk gemiddeld was. Na 2 maanden werd de proef met de Artemis uitgeschakeld, waarna na enkele weken de oorspronkelijke problemen terugkwamen.
 • Een plantenkweker, heeft perioden met lang stilstaand water in silo’s waardoor zuurstofniveaus terugliepen en zo ziekteverwekkers de kans kregen te groeien. Door de installatie van het Triton systeem direct op de silo’s met pure zuurstof word het zuurstofniveau op pijl gehouden. Mede door de lichte oxidatie worden de silo vrijgehouden van organische vervuiling. Dit resulteerde in een verlaging van met name Pythium problemen in de jonge planten.
 • Indoor farm, werkend met eb- en vloed tafels heeft behoefte aan een continue hoge zuurstof niveau in het water, om ziekte te voorkomen en het gebruik van Waterstofperoxide te minimaliseren. Na installatie van een Artemis 60 waren de zuurstofniveaus dermate verhoogd dat een reductie van waterstofperoxide gebruik van 50% werd behaald.

Toepassingen Triton

 • Drainwatersilo’s
 • Dagvoorraadsilo’s
 • Regenwatersilo’s
 • Ondergrondsesilo’s
 • Waterbassins van DFT-systemen
 • Regenwaterbassins

Toepassingen Artemis

 • Hydroponics teeltsystemen
 • Grote DFT-systemen
 • Irrigatiesystemen
 • Watersilo’s
 • Regenwaterbassins
 • Grotere watersystemen
 • Algen- en biofilm preventie

Advies

Als een teler wortelziekten ervaart en met name bij warmer weer, kijk dan naar het zuurstofniveau in het water. Opgeloste zuurstofniveaus in het irrigatiewater onder de 6ppm is de start van de opwekking van ziekteverwekkers.

Productpagina

Triton

Artemis

Wil je meer informatie over dit project? Neem vrijblijvend contact met ons op.